Contact

JP Renting Mandekensstraat 219 unit 8/9 9255 Buggenhout
JP Renting
Peter JACOBS
Mandekensstraat 219 unit 8/9
9255 Buggenhout

Ingang via Hopveld


Maatschappelijke zetel
Rosstraat 107
9200 Dendermonde

BTW BE 0743.219.740

Uw persoonsgegevens worden door JP Renting- Rosstraat 107,9200 Baasrode verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen: info@jprenting.be. Via dit mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.


Opgelet: ingang via Hopveld